Als iemand in loondienst overlijdt, krijgen partner en kinderen een nabestaandenpensioen. Voor zelfstandige ondernemers is dit niet het geval. Als u overlijdt, heeft uw gezin niet automatisch recht op een dergelijke uitkering. Wilt u er zeker van zijn dat uw gezin niet in financiële problemen komt als u komt te overlijden? Dan is het verstandig om een ​​ uitvaartverzekering af te sluiten. Bij een uitvaartverzekering krijgen uw partner en kinderen een vooraf bepaald bedrag als u overlijdt.

Hoe werkt een uitvaartverzekering?

U kunt zich op verschillende manieren verzekeren.

Niveau uitvaartverzekering. Met een uitvaartverzekering bent u voor een vast bedrag verzekerd tegen een vaste premie voor de hele looptijd. Het maakt dus niet uit of u vroegtijdig overlijdt of pas aan het einde van de looptijd. Het bedrag dat uw nabestaanden krijgen, blijft altijd hetzelfde. Lineair aflopende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair aflopende uitvaartverzekering neemt het bedrag dat uw nabestaanden ontvangen elk jaar af met een vast bedrag. Ook de premie die u betaalt, daalt. Dit formulier is vooral interessant voor oudere zzp’ers: hoe ouder je wordt, hoe minder uitkeringseisen je nabestaanden hebben.

Ikverzekerhetbeste.nl

Axel Dirkse Betrouwbare verzekeringsmaatschappijen